Strateška usmjerenja

strategic direction

Klijentima pomažemo u jasnom formuliranju strateških usmjerenja i načinu kako da ih redovito komuniciraju svim zaposlenima. Pri tome se na različite načine uključujemo u sljedeće faze procesa:

 • formulacija misije, vizije i strategije komuniciranja sa zaposlenicima

 • moderiranje sastanaka, skupova i radionica prilikom pripreme strateških poslovnih planova i godišnjih poslovnih planova

 • priprema susreta za direktnu komunikaciju strateških usmjerenja (top management strategic roadshow)

 • uspostavljanje procesa strateškog planiranja

 

Pravilno komunicirana i jasna strateška usmjerenja imaju sljedeće pozitivne učinke:

 • usmjeravanje napora svih zaposlenih k jasnim i usklađenim ciljevima

 • uspostavljanje konteksta za svakodnevni rad

 • bolje operativno odlučivanje

 • veću uključenost i motiviranost zaposlenih

 

U procesu savjetovanja na području formuliranja strateških usmjerenja držimo se sljedećih načela:

 • upotreba provjerenih modela za veću učinkovitost procesa

 • uključivanje rukovoditelja i ključnih kadrova u proces

 • dosizanje učinaka osobnog komuniciranja najvišeg vodstva s velikim brojem zaposlenih

 • postizanje učinkovitog dijaloga najvišeg vodstva s velikim brojem zaposlenih

 • periodičnost uspostavljenih procesa (godišnje, polugodišnje, kvartalno)

 

 

Strateška konferencija - Forum

Strateška konferencija

jedan je od koraka u procesu godišnjeg planiranja gdje:

 • najviše vodstvo prezentira ishodišta za godišnje planiranje (strateški plan i aktualno stanje u poslovnoj okolini) sudionicima strateške konferencije

 • članovi tima jedan drugome predstave unaprijed pripremljene okvire planova svojih organizacijskih jedinica najviše razine (područja, sektori)

Cilj strateške konferencije je identificirati i uskladiti međusobne ovisnosti pri realizaciji poslovnog plana.

Stratešku konferenciju je moguće nadograditi i poslovnom konferencijom koja uključuje širi krug ljudi. Sudionicima strateške konferencije možemo pridružiti rukovoditelje nižih razina i ključne stručne kadrove.

Poslovna konferencija je pomoć rukovoditeljima pri komuniciranju godišnjeg plana, koncipirana tako da poveća uključenost i motivaciju sudionika za realizaciju dogovorenih godišnjih ciljeva.

Strateška i poslovna konferencija mogu, ovisno o opsegu i sadržaju, trajati od pola do dva dana.

Prilikom pripreme konferencije, potrebno je posvetiti pažnju svim relevantnim detaljima. Konferencija je dio procesa godišnjeg planiranja, pa pripremni koraci moraju biti izvršeni prije same konferencije.

 

Neposredna komunikacija - Dialog

Neposredna komunikacija

najvišeg vodstva sa svim zaposlenicima rješava problem učinkovitog posredovanja ključnih usmjerenja svim zaposlenima, s najvišeg mjesta u organizaciji, na osoban način i u formi dijaloga.

Proces uključuje sljedeće korake:

 • priprema i izvedba susreta za direktnu komunikaciju strateških usmjerenja (top management strategic roadshow)

 • priprema i izvedba radionica za prikupljanje pitanja

 • obrada prikupljenih pitanja i priprema odgovora

 • komuniciranje odgovora

 

Neposredna komunikacija se obično izvodi u početku poslovne godine kako bismo, na temelju prošlogodišnjih rezultata, mogli predstaviti ciljeve za novo poslovno razdoblje.

Proces je moguće prilagoditi različitim poslovnim okolinama.

Model strateškoga planiranja


Model strateškoga planiranja

služi kao navigator pri planiranju i izvođenju strateškog planiranja. Predstavlja kompleksan podsjetnik o različitim vidicima strateškog položaja organizacije. Omogućuje bolji nadzor i integraciju pojedinih vidika analiziranja unutrašnjeg i vanjskog poslovnog okruženja. Strateški model uključuje sljedeće glavne elemente:

 • Pregled trenutnih strateških usmjerenja i rezultata

 • Odabir i audit rukovodne skupine

 • Identifikaciju strateškog poslovnog područja i jedinice

 • Analizu makro okoline

 • Analizu radne okoline / konkurencije u branši

 • SWOT analizu / strateške pokazatelje

 • Analizu životnih ciklusa

 • Portfolio analizu

 • Nova strateška usmjerenja

 • Ciljeve, zadatke i pokazatelje

 • Strateška rješenja i projekte