Ciljno rukovođenje

Ciljno rukovođenje predstavlja temelj za :

 • koordinaciju svih zaposlenih za uspješnu realizaciju poslovnog plana

 • povećanje usklađenosti djelovanja

 • smanjenje sukoba među pojedincima i organizacijskim jedinicama

 • sadržajni dogovor o očekivanjima od svakog pojedinca

 • kvalitetnu povratnu informaciju o učinku (uspješnost = dosizanje ciljeva)

 • poboljšanje percepcije pravednosti sustava nagrađivanja

 

Proces ciljnog rukovođenja se nadovezuje na godišnje poslovno planiranje. Godišnji poslovni plan na početku postavljamo u funkciju glavnog koordinativnog dokumenta. Već u procesu godišnjeg planiranja potrebno je, pored jasno postavljenih ciljeva organizacije, odredimo i jasne ciljeve za organizacijske jedinice (sektore/odjele/službe). Pri tome posebnu pažnju treba posvetiti horizontalnoj usklađenosti ciljeva i međusobnih ovisnosti sektora / odjela / službi.

Tako izveden i usklađen poslovni plan obvezuje sve razine u organizaciji (od Uprave preko rukovoditelja svih razina do izvršitelja), tj. predviđa spuštanje ciljeva po hijerarhiji prema dolje, do svakog pojedinca.

Pri uspostavljanju sustava ciljnog rukovođenja krećemo od postojećih procesa godišnjeg planiranja, godišnjih razgovora te sustava ocjenjivanja i mjerenja radne uspješnosti. Sustave želimo međusobno uskladiti i nadograditi, čuvajući sve dobre elemente već uvedene u poslovnu praksu.

Radionica za među-sektorsko usklađivanje - Workshop

Radionica za među-sektorsko usklađivanje godišnjih ciljeva

Radionica predstavlja poboljšanje procesa godišnjeg planiranja.

Provedbom radionice pruža se prilika da u zaključnoj fazi godišnjeg planiranja rukovoditelji na razini najviših organizacijskih jedinica dodatno provjere usklađenost godišnjih ciljeva s ostalima te identificiraju i osvijetle međusobne ovisnosti pri realizaciji ciljeva.

Prije radionice ciljevi moraju biti jasno zapisani i unakrsno usklađeni. Rukovoditelji na radionici predstavljaju ciljeve, pa u raspravi izražavaju svoja opažanja i potrebe za usklađivanjem te međusobne ovisnosti. Identificirane neusklađenosti se nakon radionice usklađuju u krugu onih kojih se to neposredno tiče.

Radionica povećava garanciju povezanosti vlastitih ciljeva u kontekstu skupnih ciljeva. Povećava se i osjećaj uključenosti, a posredno i povezanost sa donesenim ciljem.

 

Godišnji ocjenjivački razgovori - Dialog

Godišnji ocjenjivački razgovori

Sustav ocjenjivačkih razgovora predstavlja način spuštanja (usitnjavanja) i upravljanja izvršenjem organizacijskih ciljeva po hijerarhiji, odozgo prema dolje, do svakog pojedinca. Proces uvođenja sustava sadrži sljedeće glavne korake:

 • prilagođavanje metodologije i njena verifikacija s najvišim vodstvom

 • priprema oglednih ciljeva

 • priprema uputa i ostale dokumentacije

 • osposobljavanje za postavljanje godišnjih ciljeva (rukovoditelja i po potrebi izvršitelja)

 • hijerarhijski proces pripreme postavljanja individualnih ciljeva i izvođenja razgovora s neposredno nadređenim rukovoditeljem

 • praćenje i periodična povratna informacija / ocjenjivanje

 • osposobljavanje za godišnje ocjenjivanje realizacije postavljenih ciljeva

 • proces ocjenjivanja i povratna informacija (razgovor s neposredno nadređenim rukovoditeljem)

 • održavanje sustava / izvođenje ciklusa / nadograđivanje metodologije / pomoć rukovoditeljima


Povezanost sa sistemom nagrađivanja

Ključni problem svakog sustava varijabilnog nagrađivanja koji se temelji na ocjenjivanju uspješnosti u poslu je pitanje kriterija uspjeha. Sustav ciljnog rukovođenja, odnosno ocjenjivačkih razgovora, omogućuje konkretizaciju, individualizaciju i aktualizaciju zakonski propisanih kriterija za ocjenjivanje radne uspješnosti. Takve kriterije je moguće povezati s nagrađivanjem. Rukovoditelji tako dobivaju alat za upravljanje učinkom podređenih.