Zahtjevi i vrednovanje radnih mjesta

Klijentima pomažemo pri usporedbi i vrednovanju (rangiranju) radnih mjesta.

 • Uspostavljamo skupni sistem vrednovanja: koji pokazatelji odlučuju tko i koliko uspijeva u poslu?

 

Analiziramo i opisujemo sve elemente radnog mjesta:

 • Aktivnosti i standardni operativni postupci

 • Kompetencije potrebne za obavljanje poslova i zadataka

 • Poželjne osobine, znanja i sposobnosti zaposlenih

 • Selekcijski kriteriji pri uvođenju novih zaposlenika

 

AT Adria je stručni partner pri izvedbi ovog, za organizaciju važnog postupka. Pružamo potporu prilikom rješavanja različitih izazova:

 • Gubitka pregleda rukovoditelja nad brojnim opisima radnih mjesta u različitim organizacijskim jedinicama

 • Dugotrajnosti i složenosti izrade opisa radnih mjesta

 • Pojašnjavanja ciljeva procesa zaposlenima

 • Komunikacije novog modela sindikatima i radničkom vijeću, posebno ukoliko se radi o uvođenju varijabilnog nagrađivanja

 • Implementacije objektivnih kriterija vrednovanja radnih mjesta i pravedne primjene »vrijednosti« pojedinih radnih mjesta s obzirom na njihov značaj za organizaciju

 • Financijske simulacije troškova po uvođenju sistematizacije i novog sustava nagrađivanja

 

Rezultat naše podrške su opisi radnih mjesta, izrada pravilnika o sistematizaciji, nagrađivanju i razvoju zaposlenih i rukovoditelja, te po dogovoru i drugi potrebni dokumenti vezani za radna mjesta.

Sistematizacija radnih mjesta - Classification

Sistematizacija radnih mjesta

S pomoću vrhunske informacijske podrške pojednostavljujemo pristup do podataka o radnim mjestima.

Opširan postupak izrade i sistematizacije radnih mjesta pomoću relacijske baze podataka pretvaramo u niz jednostavnih i u kratkom vremenu obavljenih zadataka za rukovoditelja i njemu podređene zaposlenike. Pri tome svatko opisuje svoje radno mjesto pod nadzorom neposrednog rukovoditelja, a HR služba održava funkciju integracije i stručnog nadzora cijelog procesa.

Proces izrade financijske simulacije je oblikovan po željama korisnika. Management dobiva podatke o primjerenosti ocjena pojedinog radnog mjesta i jednostavan pregled cijelog procesa sistematizacije radnih mjesta.

Vrednovanje radnih mjesta - Valuation

Vrednovanje radnih mjesta

Ispunjavanjem pojedinog obrasca za vrednovanje radnih mjesta određujemo stvarnu vrijednost i položaj radnog mjesta u poduzeću. Pri tome ostavljamo prostor za iznimke povezane sa strateškim namjerama i posebnim poslovnim interesima poduzeća.

 

Ključne kompetencije na radnom mjestu - Competence

Ključne kompetencije na radnom mjestu

Formiran i klijentu prilagođen popis kompetencija je upotrebljiv na različitim radnim mjestima i moguće ga je povezati s vrednovanjem pojedinih radnih mjesta u ukupnoj hijerarhiji poduzeća (kako rukovodećih tako i stručnih).

Provedbom strukturiranih radionica, zaposlenicima i rukovoditeljima približavamo model kompetencija i u nekoliko sati izrađujemo opise radnih mjesta koji uključuju sve najvažnije podatke o radnom mjestu.