Sistem nagrađivanja

Na osnovi sistematizacije radnih mjesta (job design) i alata rukovođenja (razvojni i ocjenjivački godišnji razgovor) pomažemo klijentu uspostaviti uravnoteženi sistem materijalnog nagrađivanja. Sistem obično sadrži sljedeće ključne elemente:

  • Osnovna plaća (fiksno nagrađivanje)

  • Radna uspješnost (varijabilno nagrađivanje)

  • Boniteti (dodatni poticaji)

 

Poštivanjem okolnosti radnog mjesta i očekivanja zaposlenih nastojimo prilagoditi financijske nagrade osobnim potrebama zaposlenika i poslovnim planovima organizacije.

Rezultat našega sudjelovanja su primjereno izabrani model nagrađivanja i materijalne kompenzacije, koji zaposlenima pruža nagradu za uložen trud i ostvarene rezultate.

 

Osnovna plaća - Salary

Osnovna plaća

Rangovi plaća određeni sistematizacijom s vremenom zastarijevaju. Klijentu pomažemo pri redefiniranju optimalnog financijskog nagrađivanja za pojedino radno mjesto vezano uz stratešku namjeru te poslovne ciljeve i aktivnosti organizacije.

 

Nagrađivanje radne uspješnosti - Incentive

Nagrađivanje radne uspješnosti

Odlučivanje o visini varijabilnog dijela plaće je vječiti izazov. U toj situaciji svaki rukovoditelj mora suočiti svoje poglede o radnoj uspješnosti u proteklom ocjenjivačkom razdoblju s pogledima podređenog.

Naručitelju pomažemo u pripremi upotrebljivih sistema varijabilnog nagrađivanja te u povezivanju nagrade s ostvarenim učinkom. Najvažnije je da rukovoditelj s tim sustavom dobije potporu za argumentaciju i točnije donošenje delikatnih odluka.

Omogućujemo rukovoditeljima podršku sustava u odlučivanju, čime se izbjegava donošenje diskrecijskih, često nejasno formuliranih, a ponekad i diskriminatornih odluka.

 

Boniteti - Benefits

Boniteti

Službeni automobil, mobilni telefonski račun, standardno osobno ili prenosivo računalo moguća su poslovna potreba, ali i osobna privilegija u poduzeću. Za naručitelja razvijamo sisteme boniteta koji djeluju motivacijski, povezujući poslovne i osobne potrebe. Ispravno odabranim bonitetima smanjujemo troškove organizacije, ali i povećavamo pozitivne učinke na motiviranost i radne uvjete zaposlenih.