Pribavljanje i selekcija zaposlenih

Smisao ovog HR procesa je jednostavan: »Postaviti prave ljude na prava mjesta«.

Za uspješno pribavljanje i selekciju ključno je da se unaprijed, na temelju zahtjeva posla, što jasnije opredijelimo kakvu osobu tražimo (nužne, poželjne, zabranjene osobine).

Pri tome najprije izdvajamo podatke iz sistematizacije i opisa radnih mjesta, a zatim i iz razgovora s predstavnikom područja u kojem će budući zaposlenik raditi.

Često je posebno važno razumjeti (pa na neki način i »demistificirati«) potrebne kompetencije i osobine budućeg zaposlenika, koje nastojimo prepoznati kod prijavljenih kandidata.

Na temelju jasnih zahtjeva posla i definiranih potrebnih značajki izvršitelja za određeno radno mjesto izvodi se postupak pribavljanja kvalitetnih kandidata među kojima vršimo odabir novih zaposlenika.

U proces pribavljanja i selekcije okvirno spadaju:

 

Pribavljanje i selekcija novih kadrova je u većini organizacija uhodan postupak, a od organizacije do organizacije primjećujemo velike razlike. Za neke su osnova vanjski, objektivni pokazatelji (npr. stopa nezaposlenosti, neizjednačena tržišna aktivnost po regijama, realna ponuda kadrova u deficitarnim / suficitarnim zanimanjima, ...), ili pak unutarnji odnosno subjektivni pokazatelji (npr. interne politike i praksa odabira novih ljudi, organizacijske vrijednosti, organizacijska kultura, ...).

 

S obzirom na navedene razlike našim klijentima nudimo:

 

 • planiranje i priprema postupka pribavljanja i odabira

 • pribavljanje preko različitih kanala (interni, eksterni, javni mediji)

 • smislena upotreba različitih selekcijskih metoda s poštivanjem načela etičnosti i profesionalnosti

 • uvođenje kandidata u posao

 • konačni odabir na temelju učinka u probnom radu.

  • dijagnostiku i prijedloge poboljšanja procesa pribavljanja i selekcije

  • osposobljavanje rukovoditelja i stručnjaka za provođenje selekcijskog intervjua

  • uspostavljanje i standardizaciju selekcijskog procesa

  • izvođenje selekcijskog postupka u cijelosti ili djelomično (npr. psihološko testiranje kandidata)

  • savjetovanje pri donošenju programa i kriterija konačnog odabira po završetku probnog rada

Selekcija kadrova - Process

Selekcija kadrova

Proces odabira kadrova uključuje sljedeće korake:

 • pregled procesa pribavljanja i selekcije s katalogom izazova i rješenja

 • uspostavljanje praktičnog i standardiziranog procesa odabira novih kadrova

 • prijedlog uvođenja novih metoda i tehnika pribavljanja i selekcije

 • razvoj specifičnih metoda i tehnika odabira kadrova (npr. probni rad)

 • osposobljavanje rukovoditelja i stručnjaka koji sudjeluju u procesu selekcije

Potpora selekciji kadrova - Support

Potpora selekciji kadrova

Proces odabira kadrova uključuje sljedeće korake:

 • pregled procesa pribavljanja i selekcije s katalogom izazova i rješenja

 • uspostavljanje praktičnog i standardiziranog procesa odabira novih kadrova

 • prijedlog uvođenja novih metoda i tehnika pribavljanja i selekcije

 • razvoj specifičnih metoda i tehnika odabira kadrova (npr. probni rad)

 • osposobljavanje rukovoditelja i stručnjaka koji sudjeluju u procesu selekcije