Zahtjevi i vrednovanje radnih mjesta

Klijentima pomažemo pri usporedbi i vrednovanju (rangiranju) radnih mjesta.

 • Uspostavljamo skupni sistem vrednovanja: koji pokazatelji odlučuju tko i koliko uspijeva u poslu?

 

Analiziramo i opisujemo sve elemente radnog mjesta:

 • Aktivnosti i standardni operativni postupci

 • Kompetencije potrebne za obavljanje poslova i zadataka

 • Poželjne osobine, znanja i sposobnosti zaposlenih

 • Selekcijski kriteriji pri uvođenju novih zaposlenika

 

AT Adria je stručni partner pri izvedbi ovog, za organizaciju važnog postupka. Pružamo potporu prilikom rješavanja različitih izazova:

 • Gubitka pregleda rukovoditelja nad brojnim opisima radnih mjesta u različitim organizacijskim jedinicama

 • Dugotrajnosti i složenosti izrade opisa radnih mjesta

 • Pojašnjavanja ciljeva procesa zaposlenima

 • Komunikacije novog modela sindikatima i radničkom vijeću, posebno ukoliko se radi o uvođenju varijabilnog nagrađivanja

 • Implementacije objektivnih kriterija vrednovanja radnih mjesta i pravedne primjene »vrijednosti« pojedinih radnih mjesta s obzirom na njihov značaj za organizaciju

 • Financijske simulacije troškova po uvođenju sistematizacije i novog sustava nagrađivanja

 

Rezultat naše podrške su opisi radnih mjesta, izrada pravilnika o sistematizaciji, nagrađivanju i razvoju zaposlenih i rukovoditelja, te po dogovoru i drugi potrebni dokumenti vezani za radna mjesta.